YAKUTİYE BELEDİYESİNDEN İLAN OLUNUR

YAKUTİYE BELEDİYESİ TARAFINDAN İLAN OLUNUR

            Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Dadaş Mahallesi; 13477 ada, 2 ve 3 numaralı parseller, 13484 ada, 4,5 ve 6 numaralı parseller, 13718 ada, 1 numaralı parsel, 13794 ada, 6,7,8,9,10 ve 11 numaralı parseller, 13799 ada, 2, 3, ve 4 numaralı parseller, 13800 ada, 1, 2, 4, 5 ve 6 numaralı parseller, 13801 ada, 17 numaralı parsel, 13803 ada, 4,6,7 ve 8 numaralı parseller, 13804 ada, 8, 9, 10 ,11, 12 ve 13 numaralı parseller, 13805 ada, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parseller, 13807 ada, 1, 2, 4 ve 5 numaralı parseller, 13808 ada, 1, 2 ve 3 numaralı parseller, 13810 ada 13 numaralı parsel, 13811 ada, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parseller, 13813 ada, 1 ve 2 numaralı parseller, 13815 ada, 7, 8 ve 11 numaralı parseller, 13818 ada, 1 ve 2 numaralı parseller, 13824 ada, 1 ve 2 numaralı parseller, 13825 ada, 1 ve 2 numaralı parseller, 13827 ada, 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı parseller, 13829 ada, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parseller, 13851 ada, 5, 6 ve 8 numaralı parseller, 13852 ada, 8, 9, 10, 11, 12,13 ve 14 numaralı parseller, 13869 ada, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parseller, 13870 ada, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 numaralı parseller, 13882 ada, 5, 6, 8 ve 9 numaralı parseller, 13884 ada, 3 ve 4 numaralı parseller, 13885 ada, 4 ve 5 numaralı parseller, 13886 ada, 2 ve 5 numaralı parseller, 13887 ada, 1 ve 3 numaralı parseller, 13889 ada, 10 ve 11 numaralı parseller, 13891 ada 1, 6, ve 7 numaralı parseller, 13893 ada, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parseller, 13899 ada, 3, 4 ve 6 numaralı parseller, 14211 ada, 1 ve 2 numaralı parseller, 14212 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parseller, Şıh Mahallesi; 13786 ada, 9 numaralı parsel, 13787 ada, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 numaralı parseller, 13788 ada 16, 17, 18, 19 , 20, 21 ve 22 numaralı parseller, 13789 ada, 11 ve 12 numaralı parseller, 13792 ada, 4 ve 5 numaralı parseller, İstasyon Mahallesi; 12970 ada, 2, 3, 6,7, 8 ve 9 numaralı parseller 13463 ada, 1 ve 2 numaralı parseller , 13793 ada, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parseller , 13854 ada, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parseller, 13855 ada, 15, 16, 17 ve 18 numaralı parseller, 13857 ada, 1 numaralı parsel, 13863 ada, 23, 24, 25, 26 ve 27 numaralı parseller 13864 ada, 13, 14 ve 15 numaralı parseller, 13865 ada, 11, 12, 13, 14 ve 15 numaralı parseller, 13866 ada, 19 numaralı parsellerin bulunduğu alan, 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi, 2981/3290 sayılı Kanunun Ek1 maddesi gereği uygulamaya tabi tutulmuştur. Uygulamaya 30 günlük askı süresi içerisinde yazılı olarak veya şahsen müracaat edilerek itiraz hakkınız bulunmaktadır. İtiraz edilmediği takdirde uygulama tescil edilecektir. İlanen tebliğ olunur.(24.05.2024/24.06.2024)

 

İlgili Dökümanlar -
          PDF   Aç              PDF İndir           ENCÜMEN KARARI
          PDF   Aç              PDF İndir           İALN METNİ