AKOS

AKOS, E-Türkiye sürecinde; YASALAR, YÖNETMELİKLER, STANDARTLAR baz alınarak; PAYLAŞAN, KATILAN, DENETLEYEN, UYGAR  Bir Kent Yapısının Oluşturulması Projesidir.

  1. Yenilikçidir : Tüm birimlerin tek bir otomasyon sistemi ile çalışması, vatandaşın sürekli erişimi konseptini içerir.
  2. Girdilerde tasarruf sağlar : Her işlem bir defada yapılmaktadır
  3. Yaygınlaştırılabilir : Sistematik çözümdür, tekrarlanabilir, yeni modüllerle genişletilebilir
  4. Sürdürülebilir : Güncelleme ve kullanım günlük hayatla beraber yürümekte, sistem kullanılmakta ve yaşamaktadır.
  5. Süreç iyileştirmesini içerir : Otomasyon kapsamında belediye iş süreçlerinin kısalmasına sebep olmuştur.
  6. Pozitif ekonomik etki unsurlarını içine alır.
  7. Vatandaş memnuniyetine odaklanmıştır.

 

AKOS PROJESİNİN HEDEFLERİ NELERDİR?

AKOS Projesiyle, kent ve kentli ile ilgili bilgilerin adres ve taşınmaz tabanlı olarak yerinde tespit edilmesi sonucunda bilgiye dayalı yönetim anlayışı ve katılımcı belediyeciliğik hedeflenmiştir.

E-Devlet dönüşüm sürecinde yasalarla zorunlu kılınan, kurumlar arası bilgi paylaşımını esas alan entegrasyon altyapısını kurmak,

İhtiyaç duyulan her konuda, planlama, mühendislik ve bunlar ile ilişkili diğer bilgilere hızlıca erişerek, üst düzey analizlerin kolaylıkla yapılabilmesini sağlamak, bu bilgilerin takibi ve kontrolü ile düzenli ve planlı bir kentleşme süreci için gereken yapıyı oluşturmak hedeflenmiştir.

 

AKOS’UN TEMELİNİ OLUŞTURAN KONUMSAL BİLGİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Sosyolojik, ekolojik ve ekonomik bilgiler genel olarak yeryüzü ile ilişkilendirilebildiği ölçüde rasyonel ve tutarlı bir biçimde değerlendirilebilirler.  Bu nedenle, kente dair bütün bilgilerin, Belediye Birimlerimizdeki her türlü verinin coğrafi olarak referanslandırılmış bir şekilde ilişkisel olarak tek bir veri tabanı üzerinden kullanımı, operasyonel ve idari bütün faaliyetler için gereken bilgi altyapısını sağlar

 

AKOS'UN  BİLEŞENLERİ

MIS (Yönetim Bilgi Sistemi), GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi), Mobil Uygulamalar ve Vatandaş Odaklı Etkileşimli Uygulamalardan oluşmaktadır.

Vatandaşların zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde her türlü platformdan Belediyeye ulaşabilmesi ve hizmet alabilmesi için E-Belediye, Kent Rehberi,T-Belediye, Kiosk, Mobil Belediye, Elektronik imza, gibi sistemler ile iletişim kanallarınınn sayısı arttırılmaktadır.

Katılımcı Belediyeciliği öne çıkartmak ve kentliye daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek amacı ile İletişim Merkezi, Resepsiyon Servisi birimleri ile hizmet sunumu yapılarak vatandaş memnuniyeti ve personel verimliliği arttırılmaktadır