VİZYONUMUZ

Yakutiye'nin Tarihi, Kültürel ve Turistik Özelliklerini Ön Plana Çıkaran Bir Kalkınma Anlayışı ile Kentimizin Refah Seviyesini Artırmak ve Modernize Olmuş İdeal Kent Konumuna Ulaşmaktır.

MİSYONUMUZ

Katılımcılık ve Şeffaflık İlkeleri Doğrultusunda ve Sürdürülebilir Kentleşme Anlayışına Uygun Şekilde Yakutiye'de Önce ve Örnek Belediyecilik Hizmetleri Sunmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığı olarak; İlçe halkımızın belediyecilik hizmet ihtiyaçlarını karşılamak için yeni projeler üretmek ve mevcut yapıyı geliştirmek, Belediyemizin gerek hizmet şartlarını, gerekse çalışanlarımızın standartlarını ve belediyemizin fiziki imkânlarını geliştirmek, Şeffaf belediyecilik ile örnek bir belediye olmak, Belediyemiz de sunulan hizmetlerde yasal zorunluluklara ve Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyumlu, sürekli iyileştirme ve gelişme ilkesini sağlayarak halkımızın ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak, KALİTE POLİTİKAMIZDIR.