DÖKÜMANLAR
- Erzurum İli Yakutiye İlçesi İstasyon Mahallesi 33 Ada 89 Parsel İlan Askı.pdf
- Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi 33 ada,129,130,131 parsellere ait ilan askı .pdf
- Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi 34 ada,8 parsele ait ilan askı .pdf
- Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Güzelyayla Mahallesi 118 ada,74,76 nolu parsellere ait ilan askı .pdf
- Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi 223 ada,230 nolu parsele ait ilan askı .pdf
- Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Gez Mahallesi, ada:280, parsel:1,2,22,23 nolu parsellere ait ilan askı .pdf
- Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Alipaşa Mahallesi 320 ada,41 nolu parsele ait ilan askı .pdf
- Erzurum İli, Yakutiye İlçesi sınırları 2021 yılı revizyon imar planı ilan askı .pdf
- Erzurum İli Yakutiye Muratpaşa, İstasyon, Dadaş, Şıh, Çiftlik Mahallelerine denk gelen alanda 2023 yılı Revizyon İmar Planı ilan askı .pdf
- Erzurum İli Yakutiye Soğukçermik, Kavak, Şıh, İstasyon, Müdürge Mahallelerine denk gelen alanda 2023 yılı Revizyon İmar Planı ilan askı .pdf
- Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Soğukçermik Mahallesi,7395 ada,7 nolu parsele ait ilan askı .pdf
- Erzurum Merkez Yakutiye İlçesi, Soğukçermik Mahallesi 7636 ada 8 nolu parsele ait ilan askı .pdf
- Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi 7713 ada 16 parsele ait ilan askı .pdf
- Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Çiftlik Mahallesi 11202 ada 807 parsele ait ilan askı .pdf
- Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Umudum Mahallesi 11415 ada 31 nolu parsele ait ilan askı .pdf
- Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Yerlisu Mahallesi 11568 ada 12 nolu parseller,11557 ada 3 parsel,11571 ada 2 parsel,11626 ada 1 parsel,11630 ada 23 parsel,11575 ada 3 parsel,11566 ada 12 parsel, 11570 ada 3 nolu parsellere ait ilan askı .pdf
- Erzurum İli Yakutiye İstasyon Mahallesi 12555 ada 1 nolu parsel ve 40 ada 9 nolu parsellere ait ilan askı .pdf
- Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Aktoprak Mahallesi 0 ada 504-513-516-518-519-540 parsellere ait ilan askı .pdf
- Erzurum Merkez Yakutiye İlçesi, Soğukçermik Mahallesi sınırları içerisinden geçen BTC Doğalgaz Boru Hattına ait ilan askı .pdf
- Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Dadaş ve Şıh Mahalleleri I46A10B2C, I46B06A1D, I46B06A1C, I46B06A1B, I46B06A2A, I46B06A2B, I46B01D3C paftalarına ait ilan askı .pdf
- Erzurum İli Yakutiye Gez Mahallesi, 250 ada 8,9,11,40 ve 69 nolu parsellere ait ilan askı .pdf
- Erzurum İli Yakutiye Gez Mahallesi, 5517 ada 24 parsele ait ilan askı .pdf
- Erzurum İli Yakutiye İstasyon Mahallesi, 7514 ada 6 parsele ait ilan askı .pdf
- Erzurum İli Yakutiye İstasyon Mahallesi, I46B06A3D, I46B06D1B, I46B06D1C, I46B06D2A, I46B06D2D paftalarına ait ilan askı .pdf
- Erzurum İli Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, I46B06A3B, I46B06A3C, I46B06D2A, I46B06D2B, I46B06D2D, paftalarına ait ilan askı .pdf
- Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Karagöbek Mahallesi, 144 ada,39 parsele ait ilan askı .pdf
- Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi 7713 ada ve Karaköse Mahallesi 488 ve 653 adaları kapsayan I46B06D3B, I46B06D3C paftalarına ait ilan askı .pdf
- Erzurum İli Yakutiye Kavak Mahallesi 2089 ada 9 nolu parsele ait ilan askı .pdf
- Erzurum Merkez Yakutiye İlçesi, Kırkgöze Mahallesi 110 ada 23 parseller ve 109 ada 1341 parsellere ait ilan askı .pdf
- Erzurum İli Yakutiye Muratpaşa Mahallesi 223 ada 224 nolu parsele ait ilan askı .pdf
- Erzurum İli Yakutiye Soğukçermik ve Müdürge Mahallelerine denk gelen alanda Revizyon İmar Planı ilan askı .pdf
- Erzurum Merkez Yakutiye İlçesi, Soğukçermik Mahallesi 12765 ada 1 parsele ait ilan askı .pdf
- Erzurum Merkez Yakutiye İlçesi, Soğukçermik (Sanayi) Mahallesi ile ilgili imar planı ilan askı .pdf
- Erzurum İli Yakutiye Soğukçermik Mahallesi, I46B07A1A, I46B07A1B, I46B02D3D, I46B02D4C, I46B02D4D, I46B01C3C, paftalarına ait ilan askı .pdf
- Erzurum Merkez Yakutiye İlçesi, Yerlisu Mahallesi 11573 ada 56 parseller; 11574 ada 12 parseller; 11575 ada 5 parsel; 11576 ada 1 parsel; 11577 ada 1 parsel; 11578 ada 1 parsel; 11579 ada 1 parsellere ait ilan askı .pdf
- İptal Edilen Meclis Kararları İlan Askı Tutanakları .pdf
- Erzurum İli Yakutiye Gez Mahallesi 5517 ada 35 nolu parsele denk gelen alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği .pdf
- Erzurum İli Yakutiye Kavak ve İstasyon Mahalleleri I46B06C1D, I46B06C1C paftalarına denk gelen alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.pdf
- Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi 875 ada 17, 57, 61 numaraları parsellere denk gelen alanda 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği.pdf
- Erzurum İli Yakutiye İstasyon MahalleSİ I46B06D1C, I46B06D4A,I46B06D4B paftalarına denk gelen alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.pdf
- Erzurum İli Yakutiye Kavak Mahallesi I46B06B4C paftasına denk gelen alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.pdf
- Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Ayazpaşa Mahallesi 632 ada 1 parsele denk gelen alanda 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklik dosyası.pdf
- Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Güzelova Mahallesi 11858 ada 13, 35, 36 parseli kapsayan alanda 1/1000 Ölçekli İmar Planı değişiklik dosyası.pdf
- Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Gez Mahallesi I46B06D4A, I46B06D4D paftalarını kapsayan alanda 1/1000 Ölçekli İmar Planı değişiklik dosyası .pdf
- Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi 33 ada 106 parseli kapsayan alanda 1/1000 Ölçekli İmar Planı değişiklik dosyası.pdf
- Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Müdürge Mahallesi kırsal yerleşik alan ile ilgili olarak Yakutiye Belediye Başkanlığı'nın 04/03/2024 tarih ve 2024/24 sayılı Meclis Kararı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 13/03/2024 tarih ve 2024/190 sayılı Meclis Kararı.pdf
- Erzurum İli Yakutiye Soğukçermik Mahallesi 8699 ada 1 parsel, 8698 ada 1 parsel, 8697 ada 1 parsel ve 8700 ada 1 parsele denk gelen alanda 11000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.pdf
- Erzurum İli Yakutiye Soğukçermik Mahallesi I46B01C3C,I46B06B2B paftalarını kapsayan alanda 11000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.pdf
- Erzurum İli Yakutiye Muratpaşa Mahallesi 6347 ada da yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği dosyası.pdf
İmar Hizmetleri

TAPULU GAYRİMENKULLERİN KAMULAŞTIRILMASI İŞLEMLERİ

 

 • AMAÇ:

4650 sayılı kanunun 3. maddesine göre; imar planında yol, yeşil alan, sosyal tesis alanı ve park alanına isabet eden tapulu gayrimenkulleri kamulaştırmak.

 

 • İSNENİLEN EVRAKLAR:

Vatandaş Dilekçesi ve Tapusu

 

 • İZLENMESİ GEREKEN ADIMLAR:
 1. Vatandaşın dilekçesi ve tapusu alınarak dosya oluşturulur.
 2. İmar ve şehircilik müdürlüğünden gayrimenkulün resmi imar durumu alınır.
 3. Gayrimenkulün yerinde ölçüm ve tespitler yapılır. Fotoğraflar çekilir.
 4. Meclise yazı yazılarak Meclis Kararı alınır.
 5. Encümene yazı yazılarak Encümen Kararı alınır.
 6. Vatandaşa ödeme yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğüne yazı yazılır.
 7. Vatandaşa gayrimenkulünü terk etmesi istemi ile tebligat yapılır.
 8. Gayrimenkul teslim alındıktan sonra, Fen İşleri Müdürlüğüne yazı yazılarak gayrimenkulün yıkılması için bilgi verilir.
 9. Dosya kapatılarak arşive kaldırılır.

 


 

ASANSÖR RUHSATI İŞLEMLERİ

 

 • Asansör Tescil Belgesi

                  Asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere işletme, bakım, periyodik kontrol, mevcut asansörlerin iyileştirilmesi, denetim, garanti ve satış sonrası hizmet şartları gibi konular için 24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren, Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğine istinaden belediyemiz sınırlarımız içerisinde bulunan asansörlü binaların Tescil Belgesi (Ruhsat) alması zorunluluğu getirilmiştir.Ayrıca Yönetmeliğe göre Yeni Asansör için ve Mevcut Asansör için Tescil Belgesi düzenlenmesi  istenilmektedir.

  Söz konusu Yönetmeliğe göre :

  Yeni asansör: Yönetmeliğin zorunlu uygulamaya girdiği 15/08/2004 tarihten sonra piyasaya arz edilen asansörü,

  Mevcut asansör: Yönetmeliğin zorunlu uygulamaya girdiği 15/08/2004 tarihinden önce monte edilen ve halen kullanılmakta olan asansörü,

  tanımlamaktadır.

  Yeni asansörün tescili bölümü

  "MADDE 7 – (1) Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen yeni asansör, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla otuz gün içerisinde asansör monte eden tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idareye tescil ettirilir.

  (2) Asansör monte eden, tescil işlemi için aşağıda belirtilen belgelerin sureti ile birlikte ilgili idareye başvurur:

  a) Sanayi sicil belgesi,

  b) Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi veya raporu,

  c) AT uygunluk beyanı ve imza sirküsü sureti,

  ç) Garanti belgesi,

  d) TSE hizmet yeterlilik belgesi,

  e) Başvuru sahibi asansör monte eden tarafından asansör yaptırıcısına kesilen montaj ve proje bedeli dahil fatura,

  f) İlk periyodik kontrol raporu (Türk Standardları Enstitüsü’ne müracaat edilecek)

  (3) Tescil aşamasından önce asansör yaptırıcısı tarafından ilk periyodik kontrolü yaptırılmayan ve yeşil bilgi etiketi iliştirilmeyen asansör, ilgili idare tarafından tescil edilmez.

   

   

  Mevcut Asansörün Tescil için;

   MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe göre A tipi muayene kuruluşu tarafından tespiti yapılan ve TS EN 81-80 standardı esas alınarak güvenlik seviyesi artırılan mevcut asansör, bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idare tarafından tescil edilir.

  (2) Bina sorumlusu, mevcut asansörün güvenlik seviyesinin TS EN 81-80 standardına göre artırıldığını ispatlayacak olan yeşil etiket almış periyodik kontrol raporuyla ilgili idareye 30 gün içerisinde başvurur.

  (3) Mevcut asansörün tescil belgesi, Ek-3’te yer alan içeriğe uygun olacak şekilde ilgili idare tarafından düzenlenir ve bina sorumlusuna sunulur." şeklindedir.

  Ayrıca

  -15/08/2004 tarihinden önce monte edilen Mevcut Asansörlerin TS EN 81-80 standardına getirilip Tescil alınması için 48 ay,

  -15/08/2004 tarihinden sonra monte edilen ve kullanılmaya devam edilen Yeni asansörler için 12 ay

  Tescil Belgesi alınması için süre verilmiştir.

  Yine söz konusu Yönetmeliğinin 23. Maddesi 8. fırkasında’’Mevcut asansörlerin yönetmelik kapsamında güvenlik seviyesinin artırılmasına daire sorumluluk bina sorumlusuna aittir’’ hükmü vardır.

  Ayrıca Yönetmeliğin 24.Maddesi 1.fırkasında ‘’ bu yönetmeliği aykırı hareket eden asansör monte eden veya onun yetkili servisine, A tipi muayene kuruluşuna ve bina sorumlusuna veya kat maliklerine 10.06.1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve korunması hakkında kanunun 6 ‘ıncı Maddesinde öngörülen para cezası uygulanır.’’İbareleri belirtilmekte olup;

  Tescilsiz ( Ruhsatsız )  tüm asansörler için Kurumumuza müracaat edilmesi gerekmektedir.

 •  

İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİN ASKIYA ÇIKARILMASI 
İlgili Dökümanlar -
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli Yakutiye İlçesi İstasyon Mahallesi 33 Ada 89 Parsel İlan Askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi 33 ada,129,130,131 parsellere ait ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi 34 ada,8 parsele ait ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Güzelyayla Mahallesi 118 ada,74,76 nolu parsellere ait ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi 223 ada,230 nolu parsele ait ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Gez Mahallesi, ada:280, parsel:1,2,22,23 nolu parsellere ait ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Alipaşa Mahallesi 320 ada,41 nolu parsele ait ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli, Yakutiye İlçesi sınırları 2021 yılı revizyon imar planı ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli Yakutiye Muratpaşa, İstasyon, Dadaş, Şıh, Çiftlik Mahallelerine denk gelen alanda 2023 yılı Revizyon İmar Planı ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli Yakutiye Soğukçermik, Kavak, Şıh, İstasyon, Müdürge Mahallelerine denk gelen alanda 2023 yılı Revizyon İmar Planı ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Soğukçermik Mahallesi,7395 ada,7 nolu parsele ait ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum Merkez Yakutiye İlçesi, Soğukçermik Mahallesi 7636 ada 8 nolu parsele ait ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi 7713 ada 16 parsele ait ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Çiftlik Mahallesi 11202 ada 807 parsele ait ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Umudum Mahallesi 11415 ada 31 nolu parsele ait ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Yerlisu Mahallesi 11568 ada 12 nolu parseller,11557 ada 3 parsel,11571 ada 2 parsel,11626 ada 1 parsel,11630 ada 23 parsel,11575 ada 3 parsel,11566 ada 12 parsel, 11570 ada 3 nolu parsellere ait ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli Yakutiye İstasyon Mahallesi 12555 ada 1 nolu parsel ve 40 ada 9 nolu parsellere ait ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Aktoprak Mahallesi 0 ada 504-513-516-518-519-540 parsellere ait ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum Merkez Yakutiye İlçesi, Soğukçermik Mahallesi sınırları içerisinden geçen BTC Doğalgaz Boru Hattına ait ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Dadaş ve Şıh Mahalleleri I46A10B2C, I46B06A1D, I46B06A1C, I46B06A1B, I46B06A2A, I46B06A2B, I46B01D3C paftalarına ait ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli Yakutiye Gez Mahallesi, 250 ada 8,9,11,40 ve 69 nolu parsellere ait ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli Yakutiye Gez Mahallesi, 5517 ada 24 parsele ait ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli Yakutiye İstasyon Mahallesi, 7514 ada 6 parsele ait ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli Yakutiye İstasyon Mahallesi, I46B06A3D, I46B06D1B, I46B06D1C, I46B06D2A, I46B06D2D paftalarına ait ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, I46B06A3B, I46B06A3C, I46B06D2A, I46B06D2B, I46B06D2D, paftalarına ait ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Karagöbek Mahallesi, 144 ada,39 parsele ait ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi 7713 ada ve Karaköse Mahallesi 488 ve 653 adaları kapsayan I46B06D3B, I46B06D3C paftalarına ait ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli Yakutiye Kavak Mahallesi 2089 ada 9 nolu parsele ait ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum Merkez Yakutiye İlçesi, Kırkgöze Mahallesi 110 ada 23 parseller ve 109 ada 1341 parsellere ait ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli Yakutiye Muratpaşa Mahallesi 223 ada 224 nolu parsele ait ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli Yakutiye Soğukçermik ve Müdürge Mahallelerine denk gelen alanda Revizyon İmar Planı ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum Merkez Yakutiye İlçesi, Soğukçermik Mahallesi 12765 ada 1 parsele ait ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum Merkez Yakutiye İlçesi, Soğukçermik (Sanayi) Mahallesi ile ilgili imar planı ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli Yakutiye Soğukçermik Mahallesi, I46B07A1A, I46B07A1B, I46B02D3D, I46B02D4C, I46B02D4D, I46B01C3C, paftalarına ait ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum Merkez Yakutiye İlçesi, Yerlisu Mahallesi 11573 ada 56 parseller; 11574 ada 12 parseller; 11575 ada 5 parsel; 11576 ada 1 parsel; 11577 ada 1 parsel; 11578 ada 1 parsel; 11579 ada 1 parsellere ait ilan askı
          PDF   Aç              PDF İndir           İptal Edilen Meclis Kararları İlan Askı Tutanakları
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli Yakutiye Gez Mahallesi 5517 ada 35 nolu parsele denk gelen alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli Yakutiye Kavak ve İstasyon Mahalleleri I46B06C1D, I46B06C1C paftalarına denk gelen alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi 875 ada 17, 57, 61 numaraları parsellere denk gelen alanda 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli Yakutiye İstasyon MahalleSİ I46B06D1C, I46B06D4A,I46B06D4B paftalarına denk gelen alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli Yakutiye Kavak Mahallesi I46B06B4C paftasına denk gelen alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Ayazpaşa Mahallesi 632 ada 1 parsele denk gelen alanda 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklik dosyası
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Güzelova Mahallesi 11858 ada 13, 35, 36 parseli kapsayan alanda 1/1000 Ölçekli İmar Planı değişiklik dosyası
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Gez Mahallesi I46B06D4A, I46B06D4D paftalarını kapsayan alanda 1/1000 Ölçekli İmar Planı değişiklik dosyası
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi 33 ada 106 parseli kapsayan alanda 1/1000 Ölçekli İmar Planı değişiklik dosyası
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Müdürge Mahallesi kırsal yerleşik alan ile ilgili olarak Yakutiye Belediye Başkanlığı'nın 04/03/2024 tarih ve 2024/24 sayılı Meclis Kararı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 13/03/2024 tarih ve 2024/190 sayılı Meclis Kararı
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli Yakutiye Soğukçermik Mahallesi 8699 ada 1 parsel, 8698 ada 1 parsel, 8697 ada 1 parsel ve 8700 ada 1 parsele denk gelen alanda 11000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli Yakutiye Soğukçermik Mahallesi I46B01C3C,I46B06B2B paftalarını kapsayan alanda 11000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
          PDF   Aç              PDF İndir           Erzurum İli Yakutiye Muratpaşa Mahallesi 6347 ada da yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği dosyası