Evlendirme Hizmetleri

GEREKLİ OLAN  BELGELER


Evlenecek çiftlerden birinin ya da her ikisinin Yakutiye Belediyesi sınırları içerisinde olması halinde, Evlendirme Müdürlüğümüze birlikte müracaat edebilirler.


1. NÜFUS CÜZDANI

Nüfus cüzdanlarının asılları müracaat ve nikah esnasında hazır bulundurulacak, fotoğraflı ve son on yılı geçmemiş olacaktır.


2. EVLENME EHLİYET BELGESİ

a. İkamet adresi Yakutiye Belediyesi sınırları içerisinde olanlar Evlenme Ehliyet Belgelerini  Evlendirme Müdürlüğümüzden alabilirler. Erzurum İli içerisinde farklı bir ilçede ikamet edenler Nüfus Müdürlürlüğünde temin edebilirler.

b. 18 yaşını doldurmayanlar, Nüfus Müdürlüğünden Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği getirecektir.

c. Medeni hali dul veya boşanmış olan bayanlar 300 günlük süreleri dolmadan evlenmeleri için ‘Aile Mahkemesinden İddet Müddetinin Kaldırılması Kararı’ getireceklerdir.

Çiftlerin Evlendirme Müdürlüğüne birlikte gelmeleri halinde beyannameleri Evlendirme Memurlarınca doldurulup onaylanacaktır.

Kızlık soyadını kullanmak isteyenler;

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesi uyarınca Müdürlüğümüzce verilen matbu dilekçeyi dolduracaklardır.


4. FOTOĞRAF        

a.4’ er  adet vesikalık fotoğraf getirilecek ve son 6 ay içinde çekilmiş olacaktır.

b. Fotokopi resim kabul edilmez. ( Başörtülü fotoğrafların alın ve çene kısmı açıkta olmak zorundadır.)


5. SAĞLIK RAPORU

a. Medeni Kanunun 136. maddesi gereği çiftler evlenmelerine engel bir hastalığın bulunmadığını gösteren sağlık raporunu Aile Hekimliği tarafından alınacaktır. Aile Hekimi bulunmayanlar eşinin Aile Hekimliğinden veya 70 Yıl Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama merkezinden alacaklardır. 


6. EVLENME YAŞI

a. 16 yaşını bitirmiş, 17 yaşından gün almış kadın veya erkek mahkeme kararı ile evlenebilir.

b. 17 yaşını dolduran, 18 yaşından gün almış kadın veya erkek yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.

c. Vasi olanlar ise vasi kararı getirecek ve vasisinin izni ile evlenebilecektir.

d. Anne, baba ve vasisi nüfus cüzdanları ile birlikte müracaat esnasında ve nikahta hazır bulunacaktır.


7. YABANCI UYRUKLU

a. Yabancı uyruklu kadın veya erkek kendi ülke konsolosluğundan Türkçe Bekarlık Belgesini (Apostille ve çok dilli belgeler hariç) Türk Dışişleri Bakanlığına onaylatacaktır.

b. Bekarlık belgesinde ad, soyad, doğum tarihi ve yeri, anne baba isimleri, uyruğu, medeni hali açık bir şekilde belirtilecek, evlenmesine engel yoktur ibaresi belirtilecektir.

c. Pasaportun yeminli bürodan Türkçe tercümesi yaptırılarak notere tasdik ettirilecektir.

d. Yabancı kadın veya erkek Türkçe bilmiyorsa nikahta tercüman getirmek zorundadır.


8. İZİN BELGESİ

a. Nikahını Belediyemizde yaptırmak isteyip de Yakutiye’ de ikamet etmeyen çiftler, bağlı bulundukları Belediyeden izin belgesi alarak müracaata geleceklerdir.

b. Yakutiye’ de ikamet edipte izin belgesi almak isteyenler sağlık raporu,7’ şer fotoğraf, nüfus cüzdanlarının asılları ile birlikte şahsen müracaat edeceklerdir.