ARSA SATIŞI (7441 ADA - 4 PARSEL) 4778,62 m2

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Erzurum Yakutiye İlçesi Soğukçermik Mahallelerinde bulunan ada, pafta ve parsel numarası ile muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda yazılı olan arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine istinaden açık teklif usulü ile satışa çıkarılmıştır.


İLGİLİ DÖKÜMANLAR

        PDF   Aç            PDF İndir           EKLER